Informatyczny system zarządzania

Informatyczny system zarządzania - zbiór powiązanych ze sobą elementów, którego funkcją jest przetwarzanie danych przy użyciu techniki komputerowej w celu wsparcia zarządzania. Na informatyczne systemy składają się obecnie takie elementy jak: sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny, oprogramowanie, zasoby osobowe (ludzie), elementy organizacyjne (procedury, instrukcje robocze itp.), elementy informacyjne (np. bazy wiedzy).

Charakterystyka

Obecnie istnieje wiele różnych systemów informacyjnych zarządzania. Można tu wyróżnić: systemy informacyjne zarządzania (ang. Management Information Systems - MIS), systemy wspomagania decyzji (ang. Decision Support Systems - DSS), Systemy informacyjne kierownictwa (ang. Executive Information Systems - EIS), systemy wspomagania kierownictwa (ang. Executive Support Systems - ESS) czy systemy eksperckie (ang. Expert Systems - ES) i systemy oparte o bazy wiedzy (ang. Knowledge Based Systems). Dodatkowo można także wyróżnić biurowe systemy informacyjne (ang. Office Information Systems - OIS, lub Office Automation Systems - OAS).

Charakteryzując opisane wyżej systemy informatyczne należy odnieść się do ich cech mających znaczenie dla kierownictwa różnych szczebli. Wyróżnić można tutaj następujące cechy szczególne:
 • rodzaj - forma - zasobów informacyjnych,
 • wykorzystywane modele i procedury,
 • środki techniczne,
 • rodzaje wspomaganych decyzji.


Klasyfikacja

Wyróżnić można następujące typy informatycznych systemów zarządzania:

Ze względu na obszar zastosowań:
 • systemy zarządzania produkcją,
 • systemy zarządzania zasobami materialnymi,
 • systemy zarządzania logistyką i dystrybucją,
 • systemy zarządzania zasobami niematerialnymi,
 • systemy zarządzania finansami


Ze względu na generację systemu:
 • systemy transakcyjne (ewidencyjno-sprawozdawcze),
 • systemy informacyjno-decyzyjne,
 • systemy wspomagania decyzyjnego (doradcze, ekspertowe).


Ze względu na szczebel zarządzania:
 • systemy zarządzania operacyjnego,
 • systemy zarządzania taktycznego,
 • systemy zarządzania strategicznego.


Ze względu na poziom kompleksowości:
 • systemy proste (jednodziedzinowe i/lub jednofunkcyjne),
 • systemy wielodziedzinowe i/lub wielofunkcyjne,
 • systemy kompleksowe.


Ze względu na stopień integracji:
 • systemy autonomiczne,
 • systemy częściowo zintegrowane,
 • systemy zintegrowane.


Ze względu na uniwersalność:
 • systemy oparte na komputerowych pakietach narzędziowych,
 • systemy indywidualne,
 • systemy powielarne,
 • systemy typowe i standardowe


Bibliografia

 • System informatyczny, Wikipedia pl
 • Oprogramowanie biznesowe, Wikipedia pl
 • Krzysztof Woźniak: Informatyczny system zarządzania, Encyklopedia zarządzania
 • E. Niedzielska: Projektowanie systemów informatycznych, PWE, Warszawa 1993
 • K. Woźniak: System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.