Nadzór informacyjny Przekierowano ze strony: Information governance ang. Information Governance, IG

Nadzór informacyjny - nowa dyscyplina obejmująca zestaw interdyscyplinarnych struktur, polityk, procedur, procesów i działań kontrolnych służących do zarządzania informacjami na poziomie przedsiębiorstwa, wspierania obecnych i przyszłych regulacji organizacyjnych, prawnych, ryzyk, ochrony środowiska i wymagań operacyjnych.

Bibliografia

Information governance, Wikipedia en
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.