Informacja zwrotna (nauczanie)

Informacja zwrotna - termin z zakresu psychoterapii grupowej, treningu komunikacji interpersonalnej i szkoleń. Jest to wypowiedź uczestnika grupy, w której ujawnia on swoje spostrzeżenia, dotyczące zachowania i wypowiedzi innego uczestnika grupy. Dzięki temu powstaje szansa na poznanie swoich nieuświadamianych dotychczas atutów i wad. Następnie uczestnik może podjąć próbę ich eliminacji.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.