Park przemysłowy Przekierowano ze strony: Industrial park ang. industrial park, industrial estate, trading estate

Park przemysłowy – wyodrębniony zespół nieruchomości, w skład którego wchodzi również nieruchomość, na której znajduje się infrastruktura techniczna pozostała po restrukturyzowanym lub likwidowanym przedsiębiorcy. Tworzony jest na podstawie umowy cywilnoprawnej, której jedną ze stron jest jednostka samorządu terytorialnego, która stwarza możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom, w szczególności małym i średnim.

Lżejszą wersją parku przemysłowego są parki biznesowe, które skupiają w sobie budynki biurowe oraz przemysł lekki.

Spis treści

Charakterystyka

Parki przemysłowe są zazwyczaj umieszczone na granicy bądź poza główną dzielnicą mieszkalną miasta i są dobrze skomunikowane, zarówno drogowo, jak i kolejowo[1]. Przykładem takiego obszaru jest duża liczba nieruchomości przemysłowych położonych wzdłuż Tamizy, w obszarze Thames Gateway, w Londynie. Parki przemysłowe są znajdują się zazwyczaj blisko środków komunikacji, zwłaszcza w przypadku transportu multimodalnego, które obejmują: autostrady, Transport kolejowy, lotniska i porty.

Pomysł tworzenia parków przemysłowych z obrzeżach opiera się na następujących założeniach:

  • przyciągnięcie nowych klientów poprzez zapewnienie zintegrowanej infrastruktury w jednym miejscu,
  • kwalifikowalność parków przemysłowych do świadczeń[2],
  • próba zmniejszenia środowiskowego i społecznego wpływu przemysłu poprzez przeniesienie go z obszarów miejskich,
  • zapewnienie, specyficznych dla potrzeb obszaru przemysłowego, lokalnych kontroli środowiskowych.


OgraniczeniaRóżne parki przemysłowe spełniają te kryteria w różnym stopniu. Wiele małych społeczności utworzyło parki przemysłowe, jedynie z dostępem do najbliższej autostrady i jedynie z podstawowymi Usługami i szosami. Połączenia komunikacyjne mogą w takich miejscach być ograniczone lub nie istnieć, tak samo jak i specjalne zabezpieczenia środowiskowe.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Parki Przemysłowe i Technologiczne

Bibliografia

Park przemysłowy, Wikipedia pl

Industrial park, Wikipedia en
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.