Incydent (ITIL) Przekierowano ze strony: Incident (ITIL) ang. incident

Incydent - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation) nieplanowana przerwa w usłudze informatycznej lub obniżenie jakości usługi informatycznej. Awaria elementu konfiguracji (ang. CI), który nie wpłynął jeszcze negatywnie na usługę, również jest incydentem, na przykład: awaria jednego z dysków dublowanych w klastrze.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495


!
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.