Identyfikacja wydania (ITIL) ang. release identification

Identyfikacja wydania - określana w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition) konwencja nazewnictwa stosowana do jednoznacznej identyfikacji wydania. Identyfikacja wydania zazwyczaj zawiera odniesienie do elementu konfiguracji (ang. CI) oraz numer wersji - na przykład, Microsoft Office 2010 SR2.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.