Identyfikacja konfiguracji (ITIL) ang. configuration identification

Identyfikacja konfiguracji - czynność w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition) odpowiedzialna za zbieranie informacji o elementach konfiguracji (ang. CI-s) i ich relacjach oraz wprowadzenie ich do bazy zarządzania konfiguracją (ang. CMDB). Identyfikacja konfiguracji jest również odpowiedzialna za nadanie etykiet elementom konfiguracji (ang. CI-s) tak, aby można było odnaleźć odpowiedni zapis konfiguracji.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.