Identyfikacja drogą radiową ang. RIFD, Radio frequency identification

Indentyfikacja drogą radiową - jedna z technik automatycznej identyfikacji, a zarazem jedno z narzędzi stosowanych w zarządzaniu łańcuchem dostawców (SCM). Technologia RFID polega na identyfikowaniu obiektu za pomocą fal radiowych. Działa w połączeniu z Internetem i Elektronicznym kodem produktu (EPC).

Budowa i działanieUproszczony schemat działania systemu:
 • Na produkcie lub jego opakowaniu umieszczana jest etykieta, najczęściej w postaci naklej (tak zwany RFDI Tag, będący zarazem elektronicznym kodem produktu - EPC);
 • Za pomocą zintegrowanej anteny oraz specjalnego oprogramowania tzw. Middleware, z czytnika RFID wysyłane są zapytania;
 • Żądane informacje zostają odczytane z etykiet, które czytnik przekazuje do systemu informatycznego, gdzie ulegają one przetworzeniu i odpowiedniemu wykorzystaniu.


Znacznik jest urządzeniem pasywnym, gdy znajduje się poza polem oddziaływania czytnika. Jego aktywacja następuje z chwilą umieszczenia go w polu oddziaływania czytnika. Energia wymagana do zasilenia znacznika jest przekazywana bezprzewodowo z czytnika poprzez element łącznikowy, antenę.

System RFID posiada cztery podstawowe elementy:
 • znaczniki (tagi);
 • anteny;
 • czytniki;
 • oprogramowanie warstwy pośredniej.


Znaczniki

Znacznik przechowuje dane służące do identyfikacji oznakowanego przedmiotu oraz przesyła je do czytnika za pomocą fal radiowych.

Na budowę znacznika składają się następujące elementy:
 • mikroukład (ang. Microchip);
 • antena;
 • układ zasilający (nie występuje w znacznikach pasywnych);
 • dodatkowe układy elektroniczne (także nie występują w znacznikach pasywnych).


Znaczniki możemy podzielić na:
 • tylko do odczytu (ang. Read-Only - RO);
 • jednokrotny zapis, wielokrotny odczyt (Write Once, Read Many - WORM);
 • wielokrotny zapis, wielokrotny odczyt (Read - Write - RW).


Czytniki

Czytnik RFID jest urządzeniem, które może odczytywać oraz wysyłać dane do kompatybilnych znaczników RFID.

Czytnik RFID najczęściej zbudowany jest z:
 • nadajnika;
 • odbiornika;
 • mikroprocesora;
 • pamięci;
 • kanału wejścia/wyjścia dla opcjonalnych czujników;
 • kontrolera;
 • interfejsu komunikacyjnego;
 • zasilania.


Anteny

Zarówno znaczniki jak i czytniki RFID osiadają anteny, które służą do odbierania oraz wysyłania informacji przenoszonych za pomocą fal radiowych. Anteny te różnią się jednak między sobą budową.

Oprogramowanie warstwy pośredniej

Do funkcji oprogramowania warstwy pośredniej zaliczają się:
 • zarządzanie czytnikami i urządzeniami;
 • zarządzanie danymi;
 • integracja aplikacji;
 • integracja z partnerami.


Zobacz też

Bibliografia

 • RFID, portalrfid.pl
 • Dominika Michałowicz: RFID, Encyklopedia zarządzania
 • H. Chow, K. Choy ,W. Lee: Integration of web-based and RFID technology in visualizing logistics operations- a case study, Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 12 No. 3, 2007
 • M. Attaran: RFID: an enabler of supply chain operations, Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 12 No. 4, 2007
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.