Identyfikowanie programu (proces MSP) Przekierowano ze strony: Identifying a Programme ang. Identifying a Programme

Identyfikowanie programu
proces
MSP
Logo MSP


Identyfikowanie programu – proces MSP, pierwszy w modelu procesowym MSP. Na ogół jest to proces trwający kilka tygodni a jego celem jest przekształcenie ogólnej koncepcji zmiany (zazwyczaj zawartej w Zleceniu Przygotowania Programu) w mierzalną propozycję biznesową, która definiuje oczekiwane korzyści, koszty, terminy i ryzyka, tak aby możliwe było podjęcie decyzji czy planowana zmiana powinna być zarządzana jako program oraz jaki ma być dalszy kształt prac nad programem. W wyniku realizacji procesu Identyfikowanie programu pierwotne Zlecenie Przygotowania Programu przekształcane jest do Założeń Programu.

Spis treści

Elementy wejściowe procesu

Proces Identyfikowanie programu jako elementów wejściowych używa:

Elementy wyjściowe procesu

Proces Identyfikowanie programu ma następujące elementy wyjściowe:

Działania w procesie

W procesie Identyfikowanie programu podejmowane są następujące działania:
 1. Sponsorowanie programu;
 2. Potwierdzenie Zlecenia Przygotowania Programu;
 3. Mianowanie Właściciela Programu i Rady Programu;
 4. Opracowanie Założeń Programu;
 5. Opracowanie Planu Przygotowania Programu;
 6. Przegląd Założeń Programu i Planu Przygotowania Programu;
 7. Podjęcie decyzji o rozpoczęciu Definiowania Programu.


Sterowanie procesem

Sterowanie procesem Identyfikowanie programu odbywa się poprzez:
 • Weryfikację zgodności Założeń Programu ze strategią;
 • Monitorowanie i zatwierdzenia ze strony Grupy Sponsorującej;
 • Formalne przeglądy.


Kluczowe role w procesie

Kluczowe role zaangażowane w procesie Identyfikowanie programu obejmują:

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

 • Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition), TSO 2011, ISBN: 9780113313273
 • Jan Van Bon, Tieneke Verheijen (red.): Frameworks for It Management, Van Haren Publishing 2006, ISBN: 9789077212905
 • MSP na stronie Best Management Practice

Znaki towarowe

 • MSP® is a registered trade mark of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.