Zarządzanie usługami informatycznymi (ITIL) Przekierowano ze strony: IT service management (ITIL) ang. IT service management, ITSM

Zarządzanie usługami informatycznymi (zarządzanie usługami IT) - wdrożenie i zarządzanie jakością usług informatycznych, które spełnia potrzeby organizacji biznesowej. Zarządzanie usługami informatycznymi (ang. ITSM) wykonywane jest przez dostawców usług informatycznych poprzez odpowiedni dobór ludzi, procesów i technologii informatycznych.[1]

Zobacz też

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.