Plan ciągłości świadczenia usług informatycznych (ITIL) Przekierowano ze strony: IT service continuity plan (ITIL) ang. IT service continuity plan

Plan ciągłości świadczenia usług informatycznych - plan w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) określający działania niezbędne do odtworzenia jednej lub więcej usług informatycznych. Plan identyfikuje również wyzwalacze (zdarzenia uruchamiające), ludzi, których powinno się zaangażować, komunikację itp. Plan ciągłości świadczenia usług informatycznych powinien być częścią planu zapewnienia ciągłości działalności organizacji biznesowej (ang. BCP).[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.