Usługa informatyczna (ITIL) Przekierowano ze strony: IT service ang. IT service

Usługa informatyczna - usługa świadczona przez dostawcę usług informatycznych. Usługa informatyczna składa się z połączenia technologii informatycznych, ludzi i procesów. Usługa informatyczna zorientowana na odbiorcę bezpośrednio wspiera procesy biznesowe jednego lub więcej odbiorców i jego docelowy poziom świadczenia usług powinien być zdefiniowany w umowie SLA. Inne usługi informatyczne, zwane usługami wspierającymi nie są bezpośrednio wykorzystywane przez organizację biznesową, ale są wymagane przez dostawcę usług do dostarczenia usług zorientowanych na odbiorcę.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.