Kontrola eksploatacji systemów informatycznych (ITIL) Przekierowano ze strony: IT operations control ang. IT operations control

Kontrola eksploatacji systemów informatycznych - funkcja w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation) odpowiedzialna za monitorowanie i kontrolę usług informatycznych i infrastruktury informatycznej.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.