IT-CMF Przekierowano ze strony: IT Capability Maturity Framework ang. IT Capability Maturity Framework

IT-CMF
Model dojrzałości
Zarządzanie IT
Logo IT-CMF
WłaścicielIVI
RozpowszechnianieIVI
Powstanie2010 r.
CertyfikacjaIVI
SpołecznośćIVI
Podstawowy schemat

Oficjalna strona internetowa


IT-CMF - framework opracowany i rozpowszechniany przez Innovation Value Institute, który dostarcza zwięzły plan (ang. road map) zarządzania w celu optymalizacji korzyści biznesowych z inwestycji w IT. Całościowe podejście IT-CMF jest pokazane poprzez 4 superprocesy:

Spis treści

Historia

Model IT Capability Maturity Framework (IT-CMF) powstał jako efekt poszukiwań spójnej, systemowej odpowiedzi na wyzwania stojące przed współczesną organizacją IT, prowadzonych przez badaczy z Innovation Value Institute - konsorcjum akademickiego, nad którym pieczę sprawuje Intel. W założeniu model ma stanowić uniwersalne podejście do oceny i pomnażania wkładu IT w ekonomiczny sukces firmy. Model wywodzi się z klasycznego, pochodzącego z lat 80. podejścia Capability Maturity Model, stosowanego w procesie tworzenia oprogramowania, a bezpośredni impuls dały refleksje Martina Curleya, który koncepcję zarządzania IT na rzecz wartości dla biznesu opublikował w książce Managing IT for Business Value w 2004 r. W centrum IT-CMF znajduje się narzędzie do oceny dojrzałości organizacji IT oraz system zarządzania IT ze scenariuszami ścieżek rozwoju. Podejście top-down ma na celu wspomnianą uniwersalizację, upowszechnienie modelu i zasugerowanie procesu właściwej drogi doskonalenia IT.

Model IT-CMF

Poziomy dojrzałości procesowej

IT-CMF opiera się na pięciostopniowym modelu dojrzałości, który jest używany do organizowania i systematyzowania działań zmierzających do poprawy. W sumie framework definiuje 36 procesy.Akredytacje

  • IT-CMF Affiliate Certificate
  • IT-CMF Associate Certificate


Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.