Zwinne zarządzanie usługami IT Przekierowano ze strony: IT Agile Service Management ang. IT Agile Service Management, IT AgileSM, IT ASM

Zwinne zarządzanie usługami IT - model zarządzania usługami IT będący odpowiedzią na rosnąca zapotrzebowanie na szybkie, tanie, elastyczne i nastawione na satysfakcję klientów dostarczanie usług zarówno przez wewnętrzne działy IT, jak też przez firmy komercyjne i centra usług wspólnych. Model bazuje na procesach ITSM wywodzących się z ITIL, jednak dzięki wykorzystaniu praktyk Agile i Lean, a w szczególności Kanban, Scrum i Six Sigma, są one znacznie efektywniejsze w szybkozmiennym otoczeniu. Dodatkową zaletą modelu jest brak rozdziału na tradycyjnie pojmowany "rozwój" i "utrzymanie".

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.