IT-SMPa ang. IT Service Management Professional Association

ISACA
stowarzyszenie
data

ustanowienia
2008 r.
zarządMark Storace

założyciel i CEO
język roboczyangielski
Strona internetowa
IT-SMPa - założone w 2008 stowarzyszenie zrzesza profesjonalistów, którzy dążą do nawiązywania kontaktów i utrzymywania pozytywnych relacji w celu wymiany informacji i zasobów oraz wzajemnego poparcia i promocji, aby zapewnić pomyślne dostarczenie wartości w zakresie zarządzania usługami IT (ITSM).

Bibliografia

Strona IT-SMPa

!
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.