Dostawca usług internetowych (ITIL) Przekierowano ze strony: ISP ang. internet service provider, ISP

Dostawca usług internetowych - zewnętrzny dostawca usług, świadczący usługę dostępu do Internetu. Większość dostawców usług internetowych dostarcza również inne usługi, takie jak hosting stron WWW.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.