ISO/IEC 27001 (ITIL)

ISO/IEC 27001 - uwzględniana w fazach ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement) oraz ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) międzynarodowa specyfikacja dla zarządzania bezpieczeństwem informacji (ang. ISM). Odpowiednie zasady postępowania znajdują się w ISO/IEC 27002.[1]

Zobacz też

Obszerniejszy opis w artykule ISO/IEC 27000 - seria norm.

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.