ISO/IEC 20000-2 ang. ISO/IEC 20000-2 Information technology - Service management - Part 2: Guidance on the application of service management systems

ISO/IEC 20000-2
Norma
Zarządzanie usługami IT
Logo ISO/IEC 20000
WłaścicielISO

IEC
RozpowszechnianieISO

IEC
Powstanie2000 r. (BS 15000)
Aktualna wersjaISO/IEC 20000-2:2012
AkredytacjaitSMF
Podstawowy schemat
Oficjalna strona internetowa
ISO/IEC 20000-2 Technika informatyczna - Zarządzanie usługami - Część 2: Wytyczne zastosowania systemu zarządzania usługami - międzynarodowa norma, w której przedstawiono kontekst dotyczący normy ISO/IEC 20000-1 jakości procesów zarządzania usługami informatycznymi.

Spis treści

Pochodzenie i historia wersji

 • rok 1995 - BSI opublikował projekt standardu - PD 0005:1995 - Wytyczne postępowania w zarządzaniu usługami informatycznymi (ITSM)
 • rok 1998 - BSI opublikował aktualizację projektu standardu - PD 0005:1998 - Wytyczne postępowania w zarządzaniu usługami informatycznymi (ITSM)
 • rok 2000 - BSI opublikował standard BS 15000:2000 - Wymagania dla zarządzania usługami informatycznymi (ITSM)
 • rok 2000 - BSI opublikował PD 0015:2000 - Podręcznik do samooceny zarządzania usługami
 • rok 2002 - BSI opublikował PD 0015:2002 - aktualizacja podręcznika do samooceny zarządzania usługami
 • rok 2003 - BSI opublikował BS 15000-2:2003 - ITSM wytyczne postępowania dla zarządzania usługami
 • rok 2005 - ISO opublikowała normę ISO/IEC 20000-2:2005 - Wytyczne postępowania dla ITSM (systemu zarządzania usługami informatycznymi)
 • rok 2012 - ISO opublikowała aktualizację normy ISO/IEC 20000-2:2012 - Wytyczne dla zastosowania systemu zarządzania usługami


 • rok 2007 - Polski Komitet Normalizacyjny opublikował polską wersję normy ISO/IEC 20000-2: PN-ISO/IEC 20000-2:2007 - Technika informatyczna - Zarządzanie usługami - Część 2: Reguły postępowania (zgodna z normą ISO/IEC 20000-2:2005).


Różnice między normą ISO/IEC 20000-2:2005, a ISO/IEC 20000-2:2012:
 • Lepsze dostosowanie do innych norm międzynarodowych, takich jak ISO 9001 oraz ISO/IEC 27001
 • Zmiany w terminologii odzwierciedlające te już stosowane w innych normach międzynarodowych
 • Dodano wytyczne dotyczące nadzoru nad procesami obsługiwanymi przez firmy zewnętrzne
 • Lepsze pokrycie zakresu stosowania systemu zarządzania usługami (SMS)
 • Większe pokrycie ustawicznego doskonalenia usług oraz systemu zarządzania usługami (SMS)
 • Więcej wskazówek dotyczących projektowania i przekazania na produkcję nowych lub zmienionych usług


Zastosowanie

Norma ta może być stosowana przez każdą organizację, bez względu na jej wielkość, rodzaj, lokalizację geograficzną lub branżę. Norma może być stosowana przez organizacje poszukujące wskazówek i chcących poprawić zarządzanie usługami, nawet jeśli taka organizacja nie planuje przechodzenia formalnej ścieżki audytu certyfikacyjnego na zgodność z normą ISO/IEC 20000.

Opis

Druga część normy ISO/IEC 20000, zawiera wytyczne co do zakresu zastosowania systemu zarządzania usługami zgodnego z wymaganiami opisanymi w pierwszej części normy: ISO/IEC 20000-1. Norma ISO/IEC 20000-2:2012 umożliwia interpretację normy ISO/IEC 20000-1 bardziej dokładnie i dzięki temu, używanie normy ISO/IEC 20000 jest skuteczniejsze. Wytyczne zawierają przykłady i sugestie, które umożliwią interpretację i zastosowanie ISO/IEC 20000-1, łącznie z odniesieniami do innych części ISO/IEC 20000 i innych odpowiednich norm.

Norma udziela wskazówek dotyczących przyjęcia w organizacji systemu zarządzania usługami (SMS), zgodnego z normą ISO/IEC 20000-1:2011.Celem tej części normy ISO/IEC 20000 jest skuteczne zrozumienie wymagań części 1, a przez to umożliwienie lepszego wdrożenia i stosowanie systemu zarządzania usługami (SMS).

Część 2 zawiera przykłady i wskazówki, jak należy interpretować wymagania normy ISO/IEC 20000-1. W normie znajdują się odniesienia do innych części normy ISO/IEC 20000, jak również odniesienia do innych norm międzynarodowych.

Najważniejsze cechy i korzyści
 • Norma zawiera wskazówki dotyczące adaptacji systemu zarządzania usługami w organizacji.Umożliwia to łatwiejsze wdrożenie systemu zarządzania usługami (SMS) i uzyskanie certyfikatu zgodności z normą ISO 20000 oraz pomoc organizacji w osiągnięciu jakości na międzynarodowym poziomie.
 • W 2012 roku opublikowano znowelizowaną treść normy uwzględniającą najnowsze światowe osiągnięcia (najlepsze praktyki), a dzięki temu zaktualizowano wytyczne dla wdrożenia normy ISO20000.
 • Norma ta może być stosowana przez każdą organizację, bez względu na jej wielkość, położenie geograficzne lub branżę. Norma ta ma szerokie możliwości zastosowania.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.