ISACA

ISACA
stowarzyszenie
data

ustanowienia
1967 r.
siedziba3701 Algonquin Road

Rolling Meadows

Illinois, USA
język roboczyangielski
Strona internetowa


ISACA - międzynarodowe stowarzyszenie osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami dotyczącymi audytu, kontroli, bezpieczeństwa oraz innymi aspektami zarządzania systemami informatycznymi. Poprzednio znane jako Information Systems Audit and Control Association, obecnie stosowany jest wyłącznie skrót nazwy.[1]

Spis treści

Historia

Stowarzyszenie ISACA powstało w 1967, gdy niewielka grupa osób wykonujących podobną pracę – polegającą na audytach mechanizmów kontrolnych w systemach komputerowych, które w tamtym czasie stawały się coraz istotniejsze dla funkcjonowania ich firm – spotkała się, by omówić potrzebę stworzenia scentralizowanego źródła informacji i wytycznych w ramach tej dziedziny. W 1969 roku grupa formalnie zarejestrowała stowarzyszenie audytorów EDP Auditors Association. W 1976 roku Stowarzyszenie powołało fundację edukacyjną by podjąć szeroko zakrojony wysiłek badawczy zmierzający do poszerzenia wiedzy o ładzie i wartości dodanej jakie przynoszą nadzór i kontrola IT.

Opis

Stowarzyszenie ISACA liczy ponad 86 000 członków na całym świecie, których cechuje duża różnorodność. Mieszkają i pracują w ponad 160 krajach i zajmują wiele różnych stanowisk związanych z IT – są między innymi: audytorami SI, konsultantami, wykładowcami, specjalistami ds. bezpieczeństwa SI, osobami nadzorującymi tworzenie i przestrzeganie przepisów prawnych, szefami działów informatyki i audytorami wewnętrznymi. Niektórzy dopiero zaczynają pracę w tej dziedzinie, inni należą do średniego szczebla zarządzania, jeszcze inni zajmują najwyższe stanowiska w swoich firmach. Członkowie Stowarzyszenia pracują w praktycznie wszystkich gałęziach gospodarki, wliczając w to finanse i bankowość, księgowość, agencje rządowe i sektor państwowy, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej oraz firmy produkcyjne. Ta różnorodność pozwala członkom uczyć się od siebie nawzajem i wymieniać bardzo odmienne poglądy na szereg rozmaitych tematów zawodowych, co od dłuższego czasu było i jest uważane za jedną z silnych stron ISACA Stowarzyszenie poprzednio znane jako Information Systems Audit and Control Association (czyli Stowarzyszenie ds. audytu i kontroli systemów informatycznych), obecnie używa tylko akronimu ISACA aby zaznaczyć, że służy szerokiemu gronu osób zawodowo zajmujących się ładem IT.

Kolejnym atutem Stowarzyszenia jest sieć oddziałów. ISACA liczy ponad 185 oddziałów utworzonych w ponad 75 krajach na całym świecie. Oddziały te zapewniają swoim członkom szkolenia, współdzielenie zasobów, poparcie, możliwość tworzenia społeczności zawodowej oraz szereg innych korzyści na szczeblu lokalnym. Tu można sprawdzić, czy w Waszym pobliżu jest oddział Stowarzyszenia.

Od swego powstania stowarzyszenie ISACA stało się pionierską organizacją o zasięgu światowym, zrzeszającą profesjonalistów zajmujących się ładem informacyjnym, kontrolą, bezpieczeństwem i audytem. Praktycy na całym świecie stosują się do standardów audytu SI oraz standardów kontroli SI opracowanych przez Stowarzyszenie. Prace badawcze prowadzone przez Stowarzyszenie precyzyjnie dotykają kwestii zawodowych stanowiących wyzwanie dla osób, które tworzą ISACA.

ISACA publikuje ISACA Journal, wiodące czasopismo techniczne poświęcone kontroli zarządczej nad informacją. Stowarzyszenie jest gospodarzem szeregu międzynarodowych konferencji skupiających się zarówno na kwestiach technicznych jak i zarządczych, dotyczących grup zawodowych zajmujących się zapewnieniem ciągłości działania SI, kontrolą, bezpieczeństwem oraz ładem IT. ISACA, wraz z powołanym IT Governance Institute wyznacza kierunki społeczności zajmującej się kontrolą zarządczą IT oraz służy profesjonalistom IT poprzez dostarczanie elementów potrzebnych w nieustannie zmieniającym się globalnym otoczeniu.

Działalność w Polsce

W Polsce ISACA reprezentowana była przez "ISACA - stowarzyszenie do spraw audytu i kontroli systemów informatycznych", powstałe w Warszawie w 1997 roku i działające jako oddział regionalny ISACA do 2010 roku[2]. Polskie stowarzyszenie organizowało ogólnodostępne spotkania - co miesiąc w Warszawie (z reguły w pierwszy czwartek miesiąca), a także w Krakowie, Trójmieście i Wrocławiu. Organizowane były również konferencje na tematy związane z działalnością stowarzyszenia i szkolenia (m.in. przygotowujące do egzaminów CISA i CISM). Członkowie stowarzyszenia realizowali również projekty, których wyniki są udostępniane bez opłat wszystkim zainteresowanym (nie dotyczy wszystkich projektów)[3].

W styczniu 2012 zostało zarejestrowane stowarzyszenie ISACA Warszawa, akredytowane przez ISACA International[4]. W tym samym roku również w Katowicach powstał akredytowany oddział ISACA[5].

Certyfikaty ISACA

ISACA ma w swojej ofercie cztery certyfikaty.

Certyfikat CISA

Certyfikat CISA (Certified Information Systems Auditor) jest uznawany na całym świecie; od daty jego ustanowienia uzyskało go już ponad 75 000 profesjonalistów.

! Osobny artykuł: CISA

Certyfikat CISM

Certyfikat CISM (Certified Information Security Manager) jako jedyny jest adresowany do specjalistów zajmujących się zarządzaniem bezpieczeństwem informacji; uzyskało go już ponad 13 000 profesjonalistów.

! Osobny artykuł: CISM

Certyfikat CGEIT

Certyfikat CGEIT (Certified in the Governance of Enterprise IT) promuje rozwój profesjonalistów, którzy chcą zyskać uznanie jako osoby mające doświadczenie oraz wiedzę z zakresu ładu IT; uzyskało go już ponad 4 000 profesjonalistów.

! Osobny artykuł: CGEIT

Certyfikat CRISC

Certyfikat CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control) jest przeznaczony dla profesjonalistów IT, którzy identyfikują ryzyka i zarządzają nimi poprzez opracowywanie, wdrażanie i utrzymywanie mechanizmów kontrolnych w systemach informatycznych.

! Osobny artykuł: CRISC

Standardy ISACAZobacz też

Linki zewnętrzne!

Bibliografia

Znaki towarowe

  • COBIT® is protected by copyright under U.S. and other national/international laws. ISACA owns all rights, title and interest in COBIT;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.