IPMA Delta

IPMA Delta
Model referencyjny
Zarządzanie projektami
Logo IPMA Delta
WłaścicielIPMA
RozpowszechnianieIPMA
Podstawowy schemat

Oficjalna strona internetowa


IPMA Delta - wszechstronna ocena zarządzania projektem dla całej organizacji. Ocena ta korzysta z trzech modułów opartych na wiodących standardach zarządzania projektami: IPMA Competence Baseline, IPMA Project Excellence Model oraz ISO 21500.

Spis treści

Zastosowanie

IPMA Delta określa obecny status organizacyjnych kompetencji zarządzania projektami w firmie oraz swoista deltę dla samo-określonych klas kompetencji. Owa delta przedstawia organizacji sposób na przejście na wyższy poziom kompetencji organizacyjnych zarządzania projektami. Ocenę tego typu przeprowadzić może tylko organizacja IPMA.

IPMA Delta oferuje organizacjom uzyskanie znaczącej przewagę. Ten tzw. Efekt Delta otwiera nowy wymiar aktywności, dzięki któremu organizacje mogą zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną. Oferuje wymierne korzyści oraz wiele pozytywnych zmian. Po raz pierwszy, cała organizacja, w tym pojedyncze osoby i zespoły projektowe mogą uzyskać certyfikat z zakresu kompetencji organizacyjnej zarządzania projektem.

Opis

IMPA Delta oferuje trzy modele oceny:
  • Moduł I (ang. Individuals - certyfikacja indywidualnych osób zaangażowanych w zarządzanie projektami oparta jest na systemie IPMA’s 4-Level-Certification-System i na ICB.
  • Moduł P (ang. Project) - ocena projektów i programów oparta jest na standardzie IPMA Project Excellence. Trzon oceny stanowi jednakże model EFQM oraz zasady TQM.
  • Moduł O (ang. Organisation) - moduł ten skupia się na ocenie nie tylko poszczególnych elementów zarządzania projektami, ale na ocenie całego kontekstu organizacyjnego. Ocenie podlegają procesy zarządzania, procedury, ludzie czy kontekst działania.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.