Zarządzanie informacją Przekierowano ze strony: IM ang. information management, IM

Zarządzanie informacją – zbieranie i zarządzanie informacją (pochodzącą z jednego lub więcej źródeł) oraz jej dystrybucja do jednego lub więcej odbiorców. Jest to jednoznaczne z organizacją i kontrolą struktury informacji, a także z kontrolą i organizacją jej przetwarzania i dostarczenia.

Historia

W latach 70. XX wieku zarządzanie informacją było ograniczone do akt, segregatorów i teczek (lub innych form zapisu) oraz ich przechowywania. Wraz z rozprzestrzenieniem się IT, praca nad zarządzaniem informacjami przybrała nową formę - zaczęto przykładać większą wagę do przechowywania danych. Wówczas zarządzanie informacją przestało być prostą czynnością, którą mógł zajmować się praktycznie każdy - ważnym czynnikiem było rozumienie technologii i teorii. Kiedy przechowywanie danych przeniosło się na środki elektroniczne, stawało się coraz trudniejsze. W późnych latach 90., kiedy informacja była regularnie rozpowszechniana przez sieci komputerowe, menedżerowie sieci stali się w pewnym sensie menedżerami informacji. Stały przed nimi coraz bardziej skomplikowane zadania, oprogramowania typu hardware i software. Wraz z najnowocześniejszymi narzędziami, jakie są obecnie dostępne, zarządzanie informacją stało się ważnym zasobem i źródłem wydatków dla organizacji.

Zobacz też

Bibliografia

Information management na Wikipedii en
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.