Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Przekierowano ze strony: IFRS ang. International Financial Reporting Standards, IFRS

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 24 października 2015 r.