ICB ang. IPMA Competence Baseline

ICB
Schemat certyfikacji
Zarządzanie projektami
Logo IPMA
WłaścicielIPMA
RozpowszechnianieIPMA
Powstanie1999 r.
Aktualna wersja3.0 (2007 r.)
CertyfikacjaIPMA
SpołecznośćIPMA
Podstawowy schemat

Oficjalna strona internetowa


ICB - standard kompetencyjny w zakresie zarządzania projektami, adekwatny dla wielu sektorów gospodarki i branż. Został opracowany przez IPMA w celu zapewnienie odpowiedniego i zharmonizowanego standardu certyfikowania. Skupia się zatem na opisie kluczowych kompetencji potrzebnych do efektywnego zarządzania projektami.

Spis treści

Rozwój standardu

W 1999 roku IMPA wydała wersje 2.0 ICB. Niewielka aktualizacja została wprowadzona w lutym 2001 roku. Dzięki pracy międzynarodowego zespołu, w skład którego wchodzili m.in. Francuz Gilles Caupin, Niemiec Klaus Pannenbacker czy Anglik Chris Seabury, opublikowano w 2007 roku wersję 3.0.

Zastosowanie

ICB'jest idealnym rozwiązaniem dla poszczególnych członków zespołów ds. zarządzania projektami, kiedy przygotowują się do uzyskania certyfikatu IPMA. Jednakże ICB można stosować także w firmie przy organizacji szkoleń i materiałów szkoleniowych, dla celów badawczych czy po prostu jako źródło wiedzy dla tych, którzy chcą wiedzieć jak wdrażać odpowiednie mechanizmy zarządzania projektami.

Grupą docelową, do której ICB jest przede wszystkim skierowane są członkowie zespołów zajmujących się projektami, programami czy portfelami usług. ICB wykorzystać mogą także menedżerowie wysokiego szczebla, a także członkowie HR, uniwersytety, szkoły i prywatnie trenerzy.

Opis i główna grafika

Oko kompetencji obrazuje spójność i integralność wszystkich kompetencji potrzebnych do zarządzania projektami, z godnie z preferencjami kierowników. Model przedstawia też wartości danych obszarów oraz ich wizję i klarowność.

Oko kompetencji na podstawie ICB ver. 3.0, 2006.


ICB definiuje około 46 elementów kompetencyjnych pogrupowanych w 3 kategoriach:
  • kompetencje techniczne np. zmiany, jakość, praca zespołowa, raportowanie, określanie zakresu
  • kompetencje związane z zachowaniem profesjonalnym personelu np. wydajność, asertywność, zaangażowanie, samokontrola
  • kompetencje dotyczące reakcji personalu na dany kontekst projektu np. wiedza na temat projektu, znajomość branży, orientacja w finansach lub kwestiach prawnych


Każdy element kompetencyjny opisany jest szczegółowo oraz zawiera wytyczne odnośnie kroków i wymagań jakie należy spełnić by osiągnąć dany poziom certyfikacyjny. Kompetencje behawioralne posiadają dodatkowo swoje przeciwieństwa, który należy zwalczyć aby osiągnąć dany poziom.

ICB nie jest zbiorem rekomendowanych metodologii, metodyk czy narzędzi. Mimo, że dane sytuacje gdy pewne kompetencje są potrzebne opisane są w kontekście stosowania pewnych metod i narzędzi, te powinny być jednakże dostosowywane do potrzeb i możliwości firmy.

Poziomy kompetencji

IPMA definiuje cztery poziomy kompetencji, która dla firm mogą stanowić pewien wyznacznik, wymóg podczas rekrutacji i selekcji pracowników ds. zarządzania projektami:
  • Poziom A - kandydat musi umieć wykazać się umiejętnościami koordynowania różnych projektów. Kandydat do certyfikatu umie wspierać zespoły projektowe i jest zaangażowany w procedury wdrażania danych elementów kompetencji, narzędzi i metodologii w danych projektach i programach. Sam też posiada pewien jasno określony zestaw cech behawioralnych i gruntowną wiedzę.
  • Poziom B - kandydat musi umieć wykorzystać dane kompetencje w trudnych sytuacjach związanych z projektami a także musi umieć wspierać kierowników projektów we wdrażaniu projektów.
  • Poziom C - kandydat musi umieć radzić sobie z projektami o ograniczonej złożoności. W niektórych przypadkach kandydat potrzebuje wsparcia.
  • Poziom D - tylko elementy wiedzy są w tym przypadku oceniane


Korzyści

Kompetencje określone w ICB nie są przypisane do jasno określonego rodzaju organizacji, dyscypliny, branży czy sektora ekononomicznego. Ponadto ICB uwzględnia różnice kulturowe wynikające m.in. z pochodzenia. Warto na zakończenie dodać, iż ICB jako podstawa do oceny oferuje personelowi firmy swoiste narzędzie samooceny względem określonych kompetencji.

Zobacz też

Bibliografia

  • Frameworks for IT Management ISBN 9077212906
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.