ITUP Przekierowano ze strony: IBM Tivoli Unified Process ang. IBM Tivoli Unified Process

ITUP - baza wiedzy obejmująca powszechnie akceptowane w branży najlepsze praktyki i doświadczenia zebrane przez klientów IBM. Baza wiedzy obejmuje szczegółowe, branżowe procesy zarządzania usługami IT i jest integralną częścią rodziny rozwiązań IBM Service Management. ITUP jest oferowany przez IBM nieodpłatnie.

Zobacz też

Bibliografia

IBM Tivoli Unified Process, BDP Wiki
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.