Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Przekierowano ze strony: IASC ang. International Accounting Standards Board, IASB

RMSR
organ IFRS Foundation
ang. International Accounting

Standards Board
język roboczyangielski
Strona internetowa IFRS
Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) – niezależny organ (ciało) Fundacji MSSF wyznaczające standardy rachunkowości.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.