Model dojrzałości IACCM Przekierowano ze strony: IACCM Capability Maturity Model ang. IACCM Capability Maturity Model

ACCM Capability Maturity Model
Model dojrzałości
Sourcing IT
Logo IACCM
WłaścicielIACCM
RozpowszechnianieIACCM
Powstanie1999 r.
CertyfikacjaIACCM
SpołecznośćIACCM
IACCM Capability Maturity Model

Oficjalna strona internetowa


Model dojrzałości IACCM - model dojrzałości dostarczany i wspierany przez międzynarodowe stowarzyszenie IACCM (ang. International Association for Contract & Commercial Management). Model IACCM został opracowany pod egidą stowarzyszenia przez międzynarodowy zespół praktyków i ekspertów z różnych gałęzi przemysłu, którzy wykorzystali doświadczenia Sześć Sigma i techniki konstrukcji bazowych. Model określa cechy definiujące światową klasę wydajności oraz zapewnia zdolność oceny statusu funkcji kontraktów komercyjnych.

Spis treści

Model dojrzałości

Rys.1. IACCM Capability Maturity Model[1]


Akredytacje i certyfikacje

Bazując na modelu dojrzałości Stowarzyszenie zapewnia kadrze kierowniczej i praktykom usługi z zakresu doradztwa, badań i benchmarkingu, jak również uznane na świecie szkolenia i certyfikacje. IACCM oferuje następujące rodzaje treningów i certyfikacji:
  • certyfikacja IACCM: Contract Management (CBoK) Certification (cztery typy) oraz Supplier Relationship Management (SRM) Certification (dwa typy).
  • ocena umiejętności (ang. Skills Assessment): identyfikacja luk w umiejętnościach i pomiar indywidualnej wydajność względem poziomów zewnętrznego benchmarku.


Programy szkoleniowe i certyfikacyjne bazują na członkostwie. IACCM oferuje:
  • programy dla osób indywidualnych i małych grup,
  • programy korporacyjne i grupowe,
  • programy e-learningowe.
  • programy dostarczane przez akredytowanych partnerów (ang. Accredited Training Partners),
  • szkolenia na miejscu.


Adresaci

  • profesjonaliści z zakresu zarządzania kontraktami, działalności handlowej i dziedzin pokrewnych,
  • wspólnoty i grupy użytkowników.


Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.