IAASB ang. International Auditing and Assurance Standards Board

IAASB
organizacja
ang. International Auditing

and Assurance Standards Board
język roboczyangielski
Strona internetowa
IAASB (Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych) - niezależny organ działający pod auspicjami IFAC.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.