Hydraulik ang. plumber

HydraulikZawód związany z montażem, instalacją i naprawą instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania. Również stanowisko lub rola w pionie administracji firmy lub organizacji.

Spis treści

Zadania zawodoweLata praktyki i doświadczenia są niezbędne do tego, aby stać się wykwalifikowanym hydraulikiem. Od osób pracujących w tym zawodzie niektóre jurysdykcje wymagają również odpowiednich licencji.

Niektóre niezbędne umiejętności hydraulika:

  • wykonywanie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z dokumentacją techniczną i obowiązującymi normami i zaleceniami nadzoru technicznego,
  • montowanie w instalacji urządzeń do pomiaru przepływu wody,
  • wykonywanie prac konserwatorskich instalacji wodociągowo- kanalizacyjnych, polegających na oględzinach stanu technicznego instalacji oraz urządzeń i armatury stanowiącej ich wyposażenie,
  • typowanie instalacji wodociągowo- kanalizacyjnych do remontu,
  • montaż urządzeń sanitarnych (kabin prysznicowych, umywalek, zlewów itp.),
  • montaż grzejników i instalacji grzewczej,
  • wykonywanie napraw instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania[1].


Wymagania zawodoweHydraulikiem może zostać osoba, która ukończyła:

  • zasadniczą szkołę zawodową,
  • technikum o profilu budowlanym (monter instalacji sanitarnych),
  • możliwość nauki w systemie kursowym.


Bardzo ważna w tym zawodzie jest praktyka. „Niezbędne są zdolności techniczne takie jak posługiwanie się różnymi narzędziami, instalowanie i uruchamianie urządzeń technicznych, znajomość zasad ich działania itp. Osoby młodociane mają możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych poprzez kształcenie teoretyczne i praktyczne organizowane przez Cech Rzemiosł Budowlanych i zdanie egzaminu czeladniczego w Izbie Rzemieślniczej.”[2].

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.