Hurtownia

Hurtownia - podmiot gospodarczy dokonujący transakcji hurtowych, najczęściej w opakowaniach zbiorczych. Organizacja ta prowadzi sprzedaż w dużych ilościach. Hurtownia swoją działalność kieruje do klienta, prowadzącego działalność detaliczną.

Zadania hurtownikówGłówne zadanie hurtowników polega na zakupie dużych jednorodnych partii produktów i ich odsprzedaży w mniejszych ilościach i po wyższej cenie. Przez swą działalność hurtownicy zwalniają producentów od konieczności samodzielnego składowania towarów i ich rozmieszczenia na rynku, zbierania zamówień, utrzymywania kontaktów i dokonywania rozliczeń z dużą liczbą detalistów. Detalistów zaś uwalniają od konieczności posiadania własnych Magazynów, utrzymywania kosztownych Kontraktów z wieloma producentami i pracochłonnego zbierania informacji rynkowych.

Do głównych zadań hurtowników należy:
 • organizowanie i finansowanie fizycznego przepływu produktów;
 • przekazywanie należności za zakupione produkty;
 • ustalanie cen hurtowych, finansowanie transakcji, kredytowanie odbiorców;
 • badanie, gromadzenie i przechowywanie informacji o rynku;
 • poszukiwanie i nawiązywanie kontaktów z Dostawcami i nabywcami;
 • negocjowanie i ustalanie warunków transakcji kupna-sprzedaży;
 • przejmowanie produktów, sprawdzanie jakości i przechowywanie zapasów;
 • konfekcjonowanie, klasyfikowanie, sortowanie, paczkowanie produktów;
 • przerób handlowy - dostosowanie produktów do potrzeb finalnych nabywców;
 • promocja produktów i usług, hurtowych;
 • prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej i instruktażowej.


Cena hurtowaCena hurtowa jest to cena za dużą ilość danego dobra. Jest ona z reguły niższa od ceny detalicznej (za 1 sztukę danego dobra), gdyż koszty transakcji oraz Koszty logistyczne są relatywnie niższe przy sprzedaży dużej ilości towaru jednocześnie, niż w przypadku konieczności dokonania wielu mniejszych transakcji z końcowymi odbiorcami. Towar w cenach hurtowych sprzedawany jest przede wszystkim przez hurtownie towarów.

Bibliografia

 • Harvard Business School Press: Zarządzanie łańcuchem dostaw,One Press, Helion 2007
 • M. Ciesielski: Logistyka w biznesie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005
 • Anna Majewska: Hurtowania, Encyklopedia zarzadzania
 • Logistyka dystrybucji i hurtownicy, broneks.net
 • Hurt, Wikipedia pl
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.