Bezpieczeństwo zasobów ludzkich (obszar ISO/IEC 27002) Przekierowano ze strony: Human resources security ang. Human resources security

Bezpieczeństwo

zasobów ludzkich
obszar
ISO/IEC 27002
Logo ISO/IEC
Bezpieczeństwo zasobów ludzkich - obszar bezpieczeństwa w normie ISO/IEC 27002 poświęcony problemowi uwzględnienia wymagań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa aktywów organizacji w procesach zarządzania personelem. Wymagania te powinny być uwzględnione w ramach:

  • Rekrutacji i zatrudniania
  • Szkoleń i zarządzania wiedzą
  • Nadzoru kierowniczego nad działaniami personelu
  • Zakończenia współpracy lub zmiany stanowiska pracy


Wymagania dotyczące bezpieczeństwa zasobów ludzkich dotyczą nie tylko własnych pracowników organizacji, ale również osób, które w różny sposób z organizacją współpracują, w tym także są pracownikami podmiotów zewnętrznych świadczących usługi na rzecz organizacji. Z uwagi na zagrożenia związane z przypadkowym lub celowym działaniem osób mających dostęp do danych i narzędzi umożliwiających ich przetwarzanie, zarządzanie bezpieczeństwem zasobów ludzkich jest krytyczne dla zabezpieczenia aktywów informacyjnych organizacji. Istotnym jego elementem jest postępowanie sprawdzające, pozwalające na weryfikację wiarygodności zatrudnianych osób.

Zobacz też

Bibliografia

ISO/IEC 27002, Wikipedia en
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.