Interfejs użytkownika Przekierowano ze strony: Human–computer interface ang. user interface, UI, man–machine interface, MMI, human–computer interface, HCI

Interfejs użytkownika - w technice część urządzenia odpowiedzialna za interakcję z użytkownikiem. Aby możliwa była bezpośrednia komunikacja między człowiekiem, a maszynami, urządzenia są wyposażone w odpowiednie urządzenia wejścia-wyjścia tworzące razem interfejs użytkownika:
  • Interfejs tekstowy — urządzenie wejściowe to klawiatura, a wyjściowe to drukarka znakowa lub wyświetlacz w trybie znakowym;
  • Interfejs graficzny — wejście to urządzenie wskazujące (np. myszka), a wyjściowe to wyświetlacz graficzny;
  • Interfejs strony internetowej — wejście i wyjście jest realizowane poprzez stronę internetową wyświetlaną w przeglądarce internetowej.


Specjalistami zajmującymi się projektowaniem interfejsów są projektanci interakcji bądź też architekci informacji łączący przygotowanie techniczne z wiedzą psychologiczną o przetwarzaniu informacji przez człowieka i wiedzą o ergonomii aplikacji. Przygotowany przez nich projekt trafia następnie do projektantów graficznych i programistów.

Naukowcy prowadzą badania nad nowymi interfejsami, takimi jak rzeczywistość wirtualna oraz interfejsami mózg-maszyna, które mogą ułatwić użytkownikowi współpracę z komputerem.

Spis treści

Rodzaje

Do najczęściej używanych interfejsów użytkownika należą m.in.:
  • interfejs graficzny,
  • ekran dotykowy,
  • wiersz poleceń.


Informatyka

W informatyce jako interfejs użytkownika rozpatruje się najczęściej część oprogramowania zajmującą się obsługą urządzeń wejścia/wyjścia przeznaczonych dla interakcji z użytkownikiem. W komputerach za obsługę większości funkcji interfejsu użytkownika odpowiada zwykle system operacyjny, który narzuca standaryzację wyglądu różnych aplikacji. Zwykli użytkownicy postrzegają oprogramowanie wyłącznie poprzez interfejs użytkownika.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.