Homo laborans

człowiek pracujący

Homo laborans - jedna z podstawowych kategorii teoretycznych opisujących ludzkie działanie w ekonomii, ekonomii politycznej i socjologii pracy. Kategoria ta w koncepcji utylitarystycznej akcentuje pracę jako świadomą działalność człowieka, polegająca na wymianie usługi świadczonej w trakcie pracy za dobra materialne, lub ich uniwersalny ekwiwalent (pieniądz). W koncepcji marksistowskiej praca jest z kolei traktowana jako fundament (baza) ludzkiej świadomości.

=Bibliografia=ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.