Histereza (na rynku pracy)

Histereza (na rynku pracy) - zjawisko społeczne, polegające na tym, że długookresowa równowaga w gospodarce jest uzależniona od zjawisk, które pojawiły się w krótkim okresie. Bardzo dobrze zjawisko histerezy można wyjaśnić obserwując rynek pracy i pojawiające się na nim Bezrobocie. W gospodarce histereza występuje wtedy, gdy równowaga długookresowa gospodarki zależy od ścieżki zmian zachodzących w niej w krótkim okresie. W końcu lat 80. za pomocą koncepcji histerezy ekonomiści próbowali wyjaśniać przyczyny wysokiego, uporczywego bezrobocia trapiącego Europę Zachodnią.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.