Hipoteza komparatora ang. comparator hypothesis

Ten artykuł wymaga weryfikacji

Hipoteza komparatora - hipoteza z zakresu psychologii motywacji i uczenia się[1] stworzona przez Ralpha Millera, według której reakcje są skutkiem porównania bezpośredniej aktywacji wyniku z pośrednią aktywacją wyniku.

Hipoteza komparatora to pierwszy model, który wyjaśnia zjawisko retrospektywnej ponownej oceny. Jednak po publikacji hipotezy komparatora, tradycyjne modele (np. SOP Wagnera) zostały zmienione tak, aby również mogły wytłumaczyć wspomniane zjawisko.

Obecnie hipoteza komparatora może skutecznie wyjaśnić zjawisko przeciwdziałania, czyli temat, w którym zawiodły zarówno tradycyjne modele, jak również ich zmienione formy.

Bibliografia

Comparator hypothesis na Wikipedii en
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.