Raport Okresowy (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Highlight Report (PRINCE2) ang. Highlight Report

Raport Okresowy - raport Kierownika Projektu dla Komitetu Sterującego o postępach realizacji etapu, przekazywany w określonych przez nich odstępach czasu. Komitet Sterujący wykorzystuje raport do monitorowania postępów etapu i projektu. Kierownik Projektu wykorzystuje go do powiadomienia Komitetu sterującego o wszelkich potencjalnych problemach lub obszarach, w których może być potrzebna jego pomoc.[1]

Spis treści

Skład

Raport okresowy powinien uwzględniać:

Pochodzenie/Źródło

Informacje do Raportów Okresowych pochodzą z:

Raporty Okresowe stanowią wyjścia z podprocesu Raportowanie o ważnych zdarzeniach (SE6).

Kryteria jakościBibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
  • OGC: Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2 (wyd. 2005), TSO, ISBN 0-11-330946-5.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.