Hierarchia organizacyjna

Hierarchia organizacyjna - wewnętrzna struktura organizacji, określająca stosunki nadrzędności i podporządkowania pomiędzy jej członkami. Najniższe miejsce w hierarchii zajmują pracownicy szeregowi, wykonujący proste prace o niskim stopniu złożoności i odpowiedzialności. Najwyższe szczeble w hierarchii przeznaczone są dla kierowników, od których zależy kierunek funkcjonowania organizacji. Podejmują oni najważniejsze decyzje i skupiają w swoich rękach pełnię władzy. Hierarchia organizacyjna wiąże się ściśle ze struktura organizacyjną.

Rodzaje struktur organizacji

  • struktura płaska - mała liczba szczebli, wysokie kwalifikacje pracowników, krótkie kanały przesyłania informacji, niewielka szansa awansu, brak lub niewielki nadzór nad pracownikami;
  • struktura smukła - duża ilość częstych kontaktów kierownika z podwładnymi, zapewnienie dostatecznego nadzoru nad pracownikami, możliwość osiągnięcia przez kierownika wysokiego poziomu specjalizacji, mały i wąski zakres zadań, możliwość awansu, duża liczba szczebli, mała rozpiętość kierowania, kwalifikacje podwładnych nie muszą być wysokie, wydłużone kanały przesyłania informacji, duża możliwość zniekształceń informacji;
  • struktura liniowa - każdy z podwładnych jest podporządkowany jednemu kierownikowi, a ten z kolei jest podporządkowany tylko jednemu kierownikowi na wyższym szczeblu;
  • struktura macierzowa;
  • struktura zespołowa ;
  • struktury macierzowo - zespołowe.


Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.