Hartal

Hartal (hartaal) – forma strajku powszechnego z równoczesnym zaprzestaniem handlu. Stosowana jako sprzeciw wobec działalności rządu lub sytuacji politycznej w danym kraju, stosowana np. przez Ghandiego w Indiach. Hartal stanowi środek ekspresji nieposłuszeństwa obywatelskiego. W czasie jego trwania zamykane są miejsca pracy, biura, sklepy, sądy oraz oczekuje się dobrowolnego zamknięcia szkół i jednostek biznesowych. Jest to sposób apelowania do rządu, aby zmienił niechętnie widzianą, bądź niemożliwą do zaakceptowania decyzję[1].

Spis treści

Historia

Hartal to pierwotnie gudżarati, wyraz oznaczający zamknięcie sklepów i hurtowni w celu realizacji żądania. Gandhi, który pochodził z Gudźarat, zorganizował serię antybrytyjskich strajków generalnych, które nazywał hartal, tym samym instytucjonalizując ten rodzaj protestu. To właśnie z brytyjską władzą kolonialną w Indiach związane są współczesne początki takiej formy publicznego protestu. Podejmowane przez nią, represyjne i naruszające prawa człowieka działania często wywoływały miejscowe protesty publiczne.Po tym jak Brytyjczycy przyznali Indiom niepodległość, hartal przybrał postać publicznego smutku i opłakiwania odejścia liderów lub osób publicznych. Często w taki sposób opłakuje się również katastrofy.

Różnice regionalneHartal jest wciąż popularny w Bangladeszu, Pakistanie, Indiach oraz na północy i wschodzie Sri Lanki.

  • Na Sri Lance słowo hartal odnosi się szczególnie do tego typu protestów, które miały miejsce w 1953 roku na Cejlonie.


  • W Pakistanie i Bangladeszu hartal jest polityczną metodą artykułowania żądań [2].


  • W Malezji słowo hartal używane jest na określenie rozmaitych strajków generalnych w latach 40., 50. i 60. XX wieku.


  • W Indiach słowo hartal jest także stosowane humorystycznie i odnosi się do powstrzymywania się od pracy. Natomiast w rejonach, w których używa się języka hindi popularne jest określenie bhukh hartal, które oznacza strajk głodowy.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.