Harmonogram zmian (ITIL) ang. change schedule

Harmonogram zmian - w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition) dokument zawierający wszystkie zatwierdzone zmiany oraz planowany czas ich wdrożenia, jak również szacowany termin dla zmian długoterminowych. Harmonogram zmian czasem nazywany jest harmonogramem przyszłych zmian, pomimo tego że zawiera również informacje dotyczące zmian, które zostały już wdrożone.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.