Diagram Gantta Przekierowano ze strony: Harmonogram Adamieckiego ang. Gantt chart

Diagram Gantta
Technika
Zarządzanie projektami
TwórcaHenry Gantt
Powstanie1910 r.


Diagram Gantta - (Harmonogram Adamieckiego) - graf stosowany głównie w zarządzaniu projektami. Uwzględnia się w nim podział projektu na poszczególne zadania, oraz rozplanowanie ich w czasie.

Spis treści

Historia powstania

Pierwsze narzędzie tego typu stworzył Karol Adamiecki już w 1896 roku, jednak nie opublikował go aż do roku 1931. Nazwa diagramów pochodzi od nazwiska Henry'ego Gantta, który opracował je w 1910 roku dla fabryki Bethlehem Steel System Zadań i Premii (ang. The Task and Bonus System) i w tym samym czasie opublikował w „Engineering Magazine”. System ten stworzył podstawy nowoczesnego zarządzania projektami, wnosząc m.in. metodę tworzenia diagramów Gantta, pozwalających na prezentacje wykresów ukazujących harmonogram zadań w projekcie.

Bardziej popularne oznaczenia

Istnieje wiele metod tworzenia diagramów Gantta, jak również duża ilość możliwych do zastosowania oznaczeń.

--------
NazwaOznaczenie graficznePrzykładZnaczenie
zadanie krytycznedowolnie zacieniowany prostokątrys 1.zadanie istotne, niepomijalne dla projektu, którego ukończenie warunkuje dalsze postępowanie; zadania krytyczne i niekrytyczne spinane są przez podsumowanie
zadanie niekrytyczneprostokąt bez wypełnieniarys 2.zadanie mniej istotne dla projektu - nie warunkuje jego powodzenia, choć może stanowić ułatwienie dla osiągnięcia celu
podsumowanieprostokąt, najczęściej wypełniony, z "ząbkami" na końcachrys 3.jest to oznaczenie pewnego etapu projektu, który składa się z zadań, zazwyczaj po podsumowaniu występuje kamień milowy, który pozwala na zatwierdzenie danej fazy i przejście dalej
kamień milowykwadrat obrócony o 45°, wypełnionyrys 4.szczególny rodzaj zadania, sygnał zakończenia pewnej fazy, jednorazowe zdarzenie, warunkuje przejście do następnego etapu


Przykłady oznaczeńHarmonogram Adamieckiego

Harmonogram Adamieckiego jest graficzną metodą analizy i planowania, a więc ma coś wspólnego wykresem Gantta, który to z kolei jest graficznym sposobem planowania i kontroli.

Sposób budowy

Harmonogramy Adamieckiego tworzymy w układzie współrzędnych, a poszczególne osie opisujemy w następujący sposób:
 • Na osi poziomej obieramy jednostkę czasu, a na osi pionowej zaznaczamy odpowiednie działania lub czynności wykonywane przez konkretne jednostki.
 • Po opisaniu układu współrzędnych nadchodzi pora na zaznaczenie długości trwania poszczególnych działań, które będą odcinkami o odpowiedniej długości położonymi równolegle do skali czasu (proste przerywane, położone w sposób prostopadły lub ukośny do osi odciętych zobrazują przejścia międzystanowiskowe).
 • Aby stworzyć harmonogram wybranego procesu pracy należy zacząć od podziału danego procesu na czynności, a także trzeba określić zależności przedmiotowe jak i ustalić czas niezbędny do realizacji poszczególnych czynności.
 • Po zakończeniu tych czynności można dopiero przystąpić do kreślenia przebiegu danego działania zespołowego w formie harmonogramu.

Historia metody

Historia powstania owych harmonogramów jest dość ciekawa. 29 letni Karol zatrudniony na stanowisku asystenta szefa walcowni w Hucie Bankowej, irytowany zarzutami pod kątem polskich pracowników, którzy to rzekomo charakteryzowali sie opieszałością w pracy, postanowił dociec prawdziwej przyczyny ich niskiej wydajności. Nieoficjalne badania, które prowadził, zmusiły go do niejawnej i dyskretnej obserwacji robotników. Po dwóch latach wytężonej pracy Adamiecki dysponował wystarczającymi danymi aby stwierdzić przyczynę strat czasu. Był nią brak harmonii między poszczególnymi operacjami. Lekarstwem na ówczesny stan miały być harmonogramy obnażające marnotrawstwo czasu a także wspomagające projektowanie systemu pracy z jak najmniejszymi przestojami i oczekiwaniami.

Debatując na temat reengineeringu, grzechem byłoby usunięcie Adamieckiego z listy prekursorów współczesnych nauk o zarządzaniu. Usprawniając proces walcowania, Adamiecki nie zabrnął w banalne usprawnienia, ale dokonał znacznie więcej - radykalnie zrekonstruował cały proces, co zapewniło mu miejsce pośród klasyków polskiej myśli organizatorskiej.

Zobacz też

Bibliografia

 • Diagram Gantta, Wikipedia pl
 • Gantt chart, Wikipedia en
 • Sławomir Gawron: Harmonogram Adamieckiego, Encyklopedia zarządzania
 • Harvard Business School: Project Management Manual, rev. 6 października 2006, 9-697-034
 • Z. Martyniak: Historia mysli organizatorskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002, str. 81-89,
 • Z. Martyniak: Organizacja i zarządzanie. 60 problemów teorii i praktyki, Antykawa 1996, str. 29-33,
 • W. Kopaliński: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Oficyna Wydawnicza Rytm, 2004,
 • A. Stabryła, J. Trzecieniecki: Organizacja i zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986, str. 442-446.
ostatnia modyfikacja 27 sierpnia 2016 r.