Harmonogram (PRINCE2) ang. schedule

Harmonogram - graficzna ilustracja planu (na przykład w formie wykresu Gantta lub wykresy paskowego), opisująca zwykle kolejność zadań wraz z przydziałem zasobów, które łącznie zapewnią realizację tego planu.[1]

Uwagi

Zgodnie z PRINCE2 wszelkie działania projektu powinny być udokumentowane wyłącznie w harmonogramach związanych z Planem Projektu, Planem Etapu lub Planem Zespołu.

Czynności, które są przydzielane w ramach bieżącego zarządzania, mogą być udokumentowane w odpowiednim dzienniku projektu lub rejestrze (tj. w Rejestrze Ryzyk, Dzienniku Projektu, Rejestrze Zagadnień czy Rejestrze Jakości), jeżeli nie wymagają podjęcia istotnych działań.

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.