Hałas infradźwiękowy

Hałas infradźwiękowy - hałas, w którego widmie występują składowe o częstotliwościach infradźwiękowych. Zakres przyjmowanych w literaturze częstotliwości waha się od 1 lub 2 Hz do 16 lub 20 Hz. Według norm ISO 7196:1995, ISO 9612:1997 i PN-Z-01338:2010 jest to przedział od 1 do 20 Hz. Rozwój technologii wytwarzających infradźwięki i rosnący odsetek populacji eksponowanych na ten rodzaj hałasu spowodował zwiększone zainteresowanie jego wpływem na zdrowie człowieka.

WystępowanieHałas infradźwiękowy występuje powszechnie:
  • w pobliżu dróg komunikacyjnych,
  • w miastach,
  • zakładach przemysłowych.


Bibliografia

Hałas infradźwiękowy, Wikipedia pl
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.