GIF Przekierowano ze strony: HP SOA GIF ang. Governance Interoperability Framework, HP SOA Governance Interoperability Framework, HP SOA GIF

GIF - otwarty standard, obejmujący zestaw technologii i bazującą na standardach specyfikację, która opisuje i promuje współdziałanie między elementami architektury zorientowanej na usługi (SOA). GIF integruje technologie ekosystemu SOA w celu osiągnięcia zarządzania cyklem życia usług heterogenicznych. Jest wspierany przez firmę Hewlett-Packard i partnerów GIF.

Zobacz też

SOA

Bibliografia

Governance Interoperability Framework, Wikipedia en
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.