HERMES Przekierowano ze strony: HERMES method ang. HERMES method

HERMES
Metoda
Zarządzanie projektami
Logo HERMES
WłaścicielFederal Strategy Unit for IT FSUIT
RozpowszechnianieFederal Strategy Unit for IT FSUIT
Powstanie1975
Aktualna wersja2008
CertyfikacjaSwiss Association for Quality
Podstawowy schemat
Oficjalna strona internetowa
HERMES - Metodyka rozwoju oprogramowania bazująca na modelu V. HERMES oparty jest na fazach, z których niektóre mogą się powtarzać. Koncentruje się na Rezultatach (produktach projektu), kładąca równocześnie duży nacisk na Role i Procedury. Metodyka ta może być skutecznie implementowana z wykorzystaniem aplikacji PowerUser.

Spis treści

Rozwój standardu

Idąc za przykładem Anglików i Niemców rząd szwajcarski opracował własną metodykę zarządzania projektami nazwaną HERMES. Pierwszym obszarem zastosowania były projekty dotyczące oprogramowania.

Jako ów swoisty przewodnik projektowania HERMES powstał w 1975 roku - w roku 1986 oraz 1995 przeprowadzono jego aktualizacje - i był wykorzystywany w administracji publicznej w Szwajcarii oraz w wielu firmach. Stale wzrastające wykorzystanie HERMESa, także poza administracją federalną, zaowocowało i wykazało, że zawartość HERMES jest głównie formułowana jako administracja federalna i neutralna i że odniesienia właściwe dla danego obszaru, wynikające niejako z federalnego środowiska administracji, są w miarę możliwości usuwane w cień.

W roku 2006 HERMES stał się standardem eCH a rok później wydano pierwszą wersję HERMES PowerUser. W roku 2008 wydano z kolei jego drugą wersję, dostępną w językach niemieckim oraz francuskim. Obecnie HERMES jest elastycznym standardem Federalnej Administracji Szwajcarii, który wspiera realizację aktualnych potrzeb. Jest to gotowy zestaw rozwiązań, które spełniają oczekiwania większości kierowników projektów, bez względu na rodzaj projektu. Obecnie trwają prace nad integracją HERMESa z RUP.

Zastosowanie

Projekty, jeśli mają być zakończone sukcesem, zawsze wymagają zorientowanego na efekty procesu zarządzania, kontroli i egzekucji. Celem HERMESa jest wspieranie wszystkich podejmujących się tego trudnego wyzwania, w tym zarządzających konkretnymi zadaniami. HERMES oferuje zatem procedury zorientowane na osiąganie konkretnych celów i wyników. W związku z tym bierze pod uwagę interesy oraz zadania nabywcy oraz kierownika projektu, jak również współpracowników projektu. W ten sposób tworzy odpowiednie warunki dla skutecznej koordynacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami projektu, poprzez zapewnienie wspólnego języka komunikacji.

HERMES określa procedury rozwoju oraz realizacji projektów poprzez specyfikację wyników projektów oraz faz, z których wynikają z kolei poszczególne obowiązki, działania i powinności. Metoda nazywa oraz opisuje poszczególne fazy konkretnych działań i ich charakter, a także nakładające się oraz współistniejące zadania potrzebne dla zagwarantowania powodzenia projektu. Aplikacje HERMESA zwiększają ponadto klarowność projektów. Ułatwia to monitorowanie postępów danego projektu i umożliwia szybsze i bardziej ukierunkowane wprowadzanie korekt do projektu, jeśli zaistniałaby taka potrzeba.

Obecnie HERMESA stosują biura administracji publicznej, szkoły, uniwersytety oraz prywatne firmy wykorzystujące go do rozwoju swoich projektów z zakresu ICT.

Opis

HERMES, aby móc wprowadzić standardy realizacji dobrze skonstruowanych projektów, dzieli cały proces na 6 faz:
 • inicjowanie (ang. initialisation)
 • wstępna analiza (ang. pre-analysis)
 • konceptualizacja (ang. concept)
 • realizacja (ang. realisation)
 • rozwój (ang. deployment)
 • finalizacja procesu (ang. finalisation)


Poszczególne fazy są skoncentrowane na realizacji określonych celów, będących pewnymi punktami, których suma da efekt końcowy. W każdej fazie występuje kilka celów, które muszą zostać osiągnięte, by proces mógł przejść do następnej fazy. Metodyka HERMES wyróżnia jednakże dwa typy projektów i dla każdego z nich działa inny model faz:
 • tworzenie systemów - klasyczny zestaw faz (przedstawiony powyżej)
 • adaptacja systemów - zamiast faz konceptualizacji oraz realizacji występują fazy:
  • oceny (ang. evaluation)
  • implementacji(ang. implementation)


HERMES jako metodyka standaryzowania i wspierania procesów zarządzania projektami adaptuje także różnego rodzaju subdziedziny, wspomagające opracowywanie procedur. Są to przede wszystkim:

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.