HDI Support Center Team Lead

HDI Certified Support Center Team Lead - Certyfikat poświadczający, że osoba pełniąca rolę lidera zespołu posiadła wiedzę oraz umiejętności w zakresie podstaw zarządzania pracownikami, a także umiejętności lidera niezbędne do pełnienia swoich obowiązków.

Szkolenie

Szkolenie HDI Support Center Team Lead jest przeznaczone dla osób pełniących rolę kierownika sekcji, kierownika zmiany lub innych podobnych ról związanych z zarządzaniem małymi zespołami pracowników centrów wsparcia. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają rolę centrum wsparcia we współczesnej organizacji IT oraz rolę lidera zespołu wsparcia. Przekazywana jest im także wiedza na temat podstawowych procesów oraz najlepszych praktyk niezbędnych do świadczenia wsparcia organizacji wykorzystujących usługowy model działania IT.

Szkolenie przygotowuje do zdania egzaminu certyfikacyjnego HDI Support Center Team Lead.

Szkolenie obejmuje:

Zobacz też

Bibliografia

Znaki towarowe

  • HDI® is a registered trade mark of United Business Media LLC. HDI® is a part of UBM TechWeb, a division of UBM LLC;
  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.