HDI Support Center Director Certification

HDI Support Center Director Certification (HDI-SCD) – Certyfikat będący dowodem na posiadanie umiejętności z zakresu rozwoju i egzekucji planów strategicznych firmy w zakresie zarządzania centrami wsparcia. Posiadacze potrafią osiągać większe zwroty z inwestycji, rozwijać formalne procedury rozwoju produktywności oraz zarządzać percepcją klientów. Posiadacz takiego certyfikatu to naturalnych przywódca centrów wsparcia, który musi umieć wiązać ich działalność z celami i aktywnością organizacji.

Szkolenie i certyfikacja

Certyfikaty i analogiczne szkolenia, przygotowujące do zdania egzaminu przeznaczone są przede wszystkim dla liderów zespołów wsparcia, którzy są odpowiedzialni za zagwarantowanie dostaw usług i zapewnienie strategicznego kierownictwa, finansowegoraportowania odpowiedzialności i wydajności.

Szkolenia organizowane przez HDI pozwalają nauczyć się:
  • oceniania strategii osiągania dojrzałości centrów wsparcia
  • jak oszacować wartość centrów wsparcia i zmaksymalizować zwrot z inwestycji
  • jak powiązać strategie wsparcia z potrzebami oraz celami biznesowymi
  • strategii budowania środowiska pracy, szkoleń, zespołów oraz planowania sukcesji i awansów
  • jak uzasadnić projekt rozwoju usług przy uwzględnieniu kwestii biznesowych


Zobacz też

Bibliografia

Znaki towarowe

  • HDI® is a registered trade mark of United Business Media LLC. HDI® is a part of UBM TechWeb, a division of UBM LLC;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.