HDI Support Center Director

HDI Certified Support Center Director - Certyfikat poświadczający posiadanie wiedzy o najlepszych praktykach niezbędnych do strategicznego zarządzania centrum wsparcia, zapewnienia spójności celów centrum wsparcia z celami biznesowymi organizacji, a także umiejętność współdziałania z najwyższym kierownictwem organizacji w zakresie doskonalenia centrum wsparcia.

Szkolenie

Adresatami szkolenia HDI Support Center Director są osoby pełniące funkcje kierownicze w centrum wsparcia lub przygotowujące się do pełnienia takich funkcji. W trakcie szkolenia przekazywana jest wiedza na temat taktyki działania centrum wsparcia oraz operacyjnego zarządzania jej funkcjonowaniem. Uczestnicy są zapoznawani z rolą centrum wsparcia w usługowym modelu działania IT, z różnymi aspektami zarządzania pracownikami oraz z najlepszymi praktykami w zakresie promowania centrum wsparcia.

Szkolenie przygotowuje do zdania egzaminu certyfikacyjnego HDI Support Center Director.

Szkolenie obejmuje:

Zobacz też

Bibliografia

Znaki towarowe

  • HDI® is a registered trade mark of United Business Media LLC. HDI® is a part of UBM TechWeb, a division of UBM LLC;
  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.