HDI Support Center Analyst

HDI Certified Support Center Analyst - Certyfikat poświadczający, że jego właściciel posiadł wiedzę i umiejętności niezbędne do świadczenia profesjonalnego wsparcia usług informatycznych. Certyfikat potwierdza znajomość podstawowych procesów świadczenia usług oraz znajomość najlepszych praktyk wykorzystywanych przy pracy w centrum wsparcia.

Szkolenie

Szkolenie HDI Support Center Analyst (polski odpowiednik HDI Koordynator Centrum Wsparcia) ma na celu przekazanie pracownikom centrum wsparcia wiedzy na temat podstawowych procesów oraz najlepszych praktyk wykorzystywanych w działaniach centrum wsparcia. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z celami działania centrum wsparcia, zasadami komunikacji oraz umiejętnościami wykorzystania inteligencji emocjonalnej w kontaktach z użytkownikami.

Szkolenie przygotowuje do zdania egzaminu certyfikacyjnego w języku angielskim HDI Support Center Analyst, ewentualnie w języku polskim HDI Koordynator Centrum Wsparcia.

Szkolenie obejmuje:

Zobacz też

Bibliografia

Znaki towarowe

  • HDI® is a registered trade mark of United Business Media LLC. HDI® is a part of UBM TechWeb, a division of UBM LLC;
  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.