Certyfikaty HDI Przekierowano ze strony: HDI Professional Certifications ang. HDI Professional Certifications

Certyfikaty HDI – uznane na świecie i cenione przez praktyków z branży certyfikaty stanowiące potwierdzenie wysokiej jakości zarówno w zakresie obsługi klienta, jak i organizacji wsparcia technicznego. Otrzymanie międzynarodowego certyfikatu to wynik osiągnięcia wymaganego przez HDI, poziomu sprawnej obsługi i wysokiej jakości wsparcia technicznego, co przekłada się na zwiększenie wydajności i rentowności Centrum Wsparcia danej firmy.

Spis treści

Opis

HDI opracowało indywidualne certyfikaty. Każdy z nich odzwierciedla poziom wiedzy wymaganej do pełnienia określonych ról, począwszy od pracy na pierwszej linii wsparcia, po stanowiska kierownicze w Centrum Wsparcia. Międzynarodowy zespół specjalistów z całego świata opracował również standard HDI Support Center Certification mający na celu podniesienie jakości i efektywności działania całych centrów wsparcia. Jest on zgodny z biblioteką ITIL oraz standardem Knowledge-Centered Support (KCS).

Powiązania między kompetencjami a certyfikatami HDI


Znaczenie certyfikatów

Dla specjalistów IT indywidualne certyfikaty HDI są:
  • poświadczeniem umiejętności zawodowych z zakresu wybranej technologii
  • ważnym atutem w rekrutacji zarówno do firm polskich jak i zagranicznych
  • wyróżnikiem wśród społeczności profesjonalistów IT
  • osobistą satysfakcją posiadacza


Dla pracodawców z kolei indywidualne certyfikaty HDI oznaczają:
  • szybkie zidentyfikowanie specjalisty w dziedzinie wsparcia użytkowników IT,
  • spełnienie przez pracownika międzynarodowych wymagań związanych dziedzinową wiedzą i umiejętnościami,
  • gwarancję posiadania kadry o wysokich kwalifikacjach.


Warto podkreślić, że zespół mający odpowiednią wiedzę, doświadczenie w praktycznym jej stosowaniu i wykorzystujący najlepsze praktyki na co dzień może sięgnąć po najwyższe trofeum oferowane przez HDI Certyfikat Centrum Wsparcia.

Certyfikat ten jest przyznawany przez HDI tym organizacjom wsparcia, które udowodnią, że działają zgodnie z najlepszym praktykami zdefiniowanymi w standardzie HDI Support Center Standard. Certyfikat HDI Certified Support Center to dowód na wysoką jakość działania organizacji wsparcia, skierowaną na zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych przez centrum wsparcia, przy zapewnieniu spójności z celami biznesowymi całej organizacji.

Zobacz też

Bibliografia

Znaki towarowe

  • HDI® is a registered trade mark of United Business Media LLC. HDI® is a part of UBM TechWeb, a division of UBM LLC;
  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.