HDI Support Center Manager Certification Przekierowano ze strony: HDI Menedżer Centrum Wsparcia

HDI Support Center Manager Certification (HDI-SCM, pol. HDI Menedżer Centrum Wsparcia) – Certyfikat potwierdzający wiedzę i umiejętności praktycznych w zakresie zaawansowanej działalności centrum wsparcia, planowania i strategii, technologii i metod świadczenia usług wsparcia, wybranych procesów ITIL, kierowania pracownikami, zasad rekrutacji, motywowania pracowników, bycia liderem w organizacji, metod zapewnienia efektywności działania, marketingu centrum wsparcia.

Certyfikacja i szkolenie

Adresatami międzynarodowego certyfikatuHDI Support Center Manager powinny być osoby zarządzające organizacjami wsparcia i chcące potwierdzić swoje kompetencje w tym zakresie. Aby uzyskać certyfikat należy zdać egzamin HDI Support Center Manager. Do egzaminu przygotowuje odpowiednie szkolenie, które stanowi kompendium najlepszych praktyk skutecznego kierowania organizacją wsparcia IT.

Przekazuje wiedzę na temat strategii działania centrum wsparcia, kwestii procedur, kosztów i narzędzi, jak również działań operacyjnych centrum wsparcia m.in.
 • planowania rozwoju centrum
 • stosowania procesów opartych o bibliotekę ITIL
 • ilościowych i jakościowych metod oceny działania centrum


W czasie szkolenia wiele uwagi poświęcane jest zagadnieniom kierowania personelem centrum wsparcia: planowaniu obsady, rekrutacji, monitorowaniu jakości pracy, szkoleniom i rozwojowi osobistemu pracowników. Zakres szkolenia obejmuje zatem:
 • model strategiczny działania centrum wsparcia
 • tworzenie i doskonalenie procedur mających na celu zapewnienie produktywności centrum
 • dostarczanie wymaganych usług oraz podnoszenie zadowolenia użytkownika
 • kalkulacja kosztów działania, oceny zwrotu z inwestycji
 • wykorzystanie biblioteki procesów ITIL do świadczenia usług zgodnie z oczekiwaniami biznesu
 • dobór właściwych narzędzi i technologii
 • działania mające na celu utrzymanie wysokiej jakości aktywności zespołu
 • wykorzystanie metryk w zarządzaniu centrum wsparcia
 • marketing centrum wsparcia


Zobacz też

Bibliografia

Znaki towarowe

 • HDI® is a registered trade mark of United Business Media LLC. HDI® is a part of UBM TechWeb, a division of UBM LLC;
 • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.